Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti – prieskum

Publikované: Miroslava Škutová

Vážený študent / Vážená študentka, kolega, kolegyňa,

touto cestou by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na práve prebiehajúci prieskum medzi absolventmi vysokých škôl, vrátane absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorý je zameraný na hodnotenie pripravenosti pre prechod zo školy do praxe.

Ste to práve Vy, s čerstvou skúsenosťou po ukončení štúdia (druhého alebo prvého stupňa), kto vie poskytnúť najhodnotnejšie informácie. Preto vás chceme požiadať o účasť v tomto prieskume, ktorý je realizovaný v rámci Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.  Ak ste už boli oslovení cez iný distribučný kanál a dotazník ste vyplnili, ďakujeme.

Ak ste ešte dotazník nevyplnili, prosím, vyplňte ho na www.lepsieskoly.sk

Všetky Vaše odpovede zostanú anonymnéa stanú sa súčasťou celkového vyhodnotenia prieskumu, ktorého výsledky budú predložené vysokým školám,verejnosti, ministerstvu školstva a zamestnávateľom. Budú časťou podkladov pre pripravované riešenia v skvalitňovaní VŠ štúdia.

Prosím, investujte čas a pozornosť čo najúplnejšiemu vyplneniu dotazníka najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy.

Účasťou získate tiež možnosť zapojiť sa do žrebovania o notebook MacBookAir 13” a tri tablety Apple iPad Mini 16 GB!

Prieskum realizujú Centrum vedecko-technických informácií SR, Centire, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers, s.r.o.

 

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

 

Vaša VŠ

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity