Rádio X – Sťahujeme sa!

Publikované: admin

Podujatie ktoré bude prebiehať 15.10. v budove rektorátu, na prízemí. Cieľom je spropagovať Rádio X pred študentmi, pedagógmi a verejnosťou.

radio x zaciname

Programom akcie bude:

9,00 Oficiálny začiatok vysielania:

o Predstavenie dvojročného pôsobenia Rádia X, jeho posunu a úspechov (vysielané budú relácie moderované moderátormi a sprevádzané hudbou)

o Predstavenie novej programovej štruktúry pre zimný semester 2012

o Rozhovory s vopred pozvanými hosťami (Rektorka, Prorektor, Kvestorka, dekani fakúlt, Riaditeľka UZ VD, Riaditeľka Novej Menzy,…)

o Súťaže pre študentov

14,00 Ukončenie vysielania

Fungovanie v bežnom rádiu, stretnutie sa s vedením univerzity, súťaže….to všetko vás čaká už tento pondelok 15.10. od 9:00 na rektoráte.

http://old2.zuzo.sk/plagat_aktuality/0-obrazky-v-clanku/radiox-stahujeme-sa.jpg

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity