Nové názvy miestností a budov

Publikované: Lukáš Žatko

Určite ste už všimli, že naša univerzita sa rozhodla premenovať podstatnú časť miestností ako aj väčšinu budov. Prečo univerzita pristúpila k tomuto kroku vysvetľuje prorektor pre informačné systémy prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.:

“Dôvody premenovávania budov a miestností by som zhrnul nasledovne:
– Nesúlad označovania objektov na UNIZA
– Neprehľadnosť a nejednoznačnosť súčasného značenia
– Nutnosť jednotnosti pre:
– Informačné systémy UNIZA
– Vzdelávanie
– Správa dokumentov
– Správa majetku
– …
– Označovanie v priestoroch UNIZA”

 

Nové označenie miestností pozostáva z 5 znakového reťazca XXYZZ s významom:
XX – označenie budovy
Y   – poschodie (číslo poschodia 0-9, S – suterén)
ZZ – poradové číslo miestnosti (01 až 99, A – aula, G – garáž, P – pivnica, X – chodba…)

Príklady:
BF424 – miestnosť č. 24 na 4. poschodí v budove BF
AS2X1 – chodba č. 1 na 2. poschodí v budove AS
RBSG1 – garáž č. 1 v suteréne budovy RB
AF3A5 – aula č. 5 na 3. poschodí budovy AF

 

Napr. Aula 1 sa premenovala na AF1A1. Ako ďalej vysvetľuje prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.:

“Čo sa týka miestností, tak každá z nich obyčajne má aj nejaký názov. Názvy nielen ául sme sa preto snažili zachovať.”

V praxi by to malo znamenať, že popri nových označeniach by sa na výveskách mali nachádzať aj ich staré ekvivalenty. Náhľad označenia pre Aulu 5, teraz AF3A5:

2016-02-16_143010

 

Pre ľahšiu orientáciu vám odporúčame aby ste si stiahli mapu univerzitného areálu s novým označením budov:
https://www.uniza.sk/document/mapa-final.pdf

Prehľad nových názvov miestností spolu s ich starým označením môžete nájsť tu:
https://www.uniza.sk/document/UNIZA-ucebne-nove-nazvy.xlsx

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity