Majstrovstvo Žilinskej univerzity v zrýchlenom (rapid) šachu 2015

Publikované: Miroslava Škutová

Milé šachistky, milí šachisti!

 

Ani tento akademický rok nevynecháme a pozývame Vás na šachový turnaj

Majstrovstvo Žilinskej univerzity v zrýchlenom (rapid) šachu.

Dátum:  15.4.2015

Čas: 9:00

Miesto: Zasadačka vedeckej rady ŽU v Novej menze

 

Logiku si môžu prísť otestovať študenti, doktorandi i zamestnanci ŽU. Turnaj sa bude opäť hrať Švajčiarskym systémom – 15 min. na každého hráča v jednom kole. Na regulárnosť bude dohliadať hlavný rozhodca Ing. Jozef Lakatoš, International Arbiter.

Neváhajte, vyplňte prihlášku a príďte potrénovať mozgové závity. Koniec registrácie je 14.4.2015

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity