Majstrovstvo Žilinskej univerzity v zrýchlenom (rapid) šachu 2016

Publikované: Lukáš Žatko

Milé šachistky, milí šachisti!

Ani tento akademický rok nevynecháme a pozývame vás na

Majstrovstvo Žilinskej univerzity v zrýchlenom (rapid) šachu 2016

Dátum: 11. 4. 2016 (pondelok)
Čas: 10:30
Miesto: Zasadačka Vedeckej rady ŽU (v Novej Menze)

Svoje šachové zručnosti si môžu prísť otestovať všetci študenti, doktorandi i zamestnanci ŽU. Turnaj sa bude hrať Švajčiarskym systémom – 15 min. na každého hráča v jednom kole. Na regulárnosť turnaja bude dohliadať hlavný rozhodca Ing. Jozef Lakatoš, International Arbiter a šéfredaktorka časopisu ŽUŽO.

Neváhajte, vyplňte prihlášku a príďte potrénovať mozgové závity. Počas celej súťaže budú zabezpečené bagety, káva a minerálky. Tešíme sa na vašu účasť!

chess2016

 

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity