Čo je nové na Hlinách?

Publikované: Nika Ďuricová

Hliny sú plné robotníkov. Každý obyvateľ UZ Hliny si mohol všimnúť, že sa budí pri nie práve príjemných zvukoch. Vieme, že sa búra, stavia, oplocuje, ale nevieme prečo, alebo kedy to asi skončí. Preto sme za študentov zisťovali bližšie informácie u tej najkompetentnejšej osoby. Na otázky nám odpovedal riaditeľ UZ Hliny, pán Ing. Miroslav Stromček.

Na Hlinách počuť každé ráno robotníkov. Všetci vieme, že cesta aj chodníky sú rozbúrané. Viete nám priblížiť, aké zmeny sa dejú na Hlinách?

Na Hlinách sa začala najväčšia investičná akcia za posledných 10 rokov: Rekonštrukcia a obnova všetkých vonkajších parkovacích plôch, výstavbu  nových parkovacích miest, plus obnova starých 60 ročných chodníkov a ciest. Súčasťou investície je aj rozšírenie cesty – hlavný vstup na 2 pruhy v rámci našich pozemkov. Časť miest pri bl.7  bude určených pre učiteľov ŽU – platených, aby večer mali kde zaparkovať. 

Parkovisko medzi blokmi VII. a VIII. je rozbúrané už dlhší čas. Preto je pre študentov nemenej dôležitou otázkou, ako dlho toto prerábanie potrvá.

Začali sme úsekom  pri bloku VII. a VIII., ktorý teoreticky môže byť hotový už  v máji. Tak ma informovala dodávateľská firma. Všetko  bude  závislé od firmy, ktorá položí asfaltový koberec. Z toho dôvodu sme otvorili aj plochy pri bloku VI. a IX pre náhradné parkovanie. Celá rekonštrukcia aj zmluvne je naplánovaná na 3 roky, aby sa to zvládlo  finančne, a tiež aby sa úplne nezastavila premávka v UZ. V tomto roku by sme chceli ešte urobiť aj hlavný vstup do areálu, možno niečo pred Starou menzou.

Jednoznačne z toho vyplýva, že sa všetci musíme obrniť pevnými nervami na dlhšiu dobu, avšak pre dobrú vec. Hliny budú opäť o niečo modernejšie a krajšie.

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity