Rapid šach

Okrem hlavnej činnosti časopisu, organizujeme každý akademický rok Majstrovstvo Žilinskej univerzity v zrýchlenom (rapid) šachu.

Majstrovstva sa môže zúčastniť každý študent alebo zamestnanec ŽU. Šachový turnaj sa hrá Švajčiarskym systémom, kde jedno kolo trvá max. 30 min. Na celkový priebeh dozerá hlavný rozhodca Ing. Jozef Lakatoš, International Arbiter a šéfredaktor časopisu ŽUŽO.

Odkazy:
Pravidlá (odkaz SŠZ)
Švajčiarsky systém (odkaz Wikipédia)

Fotografie minulých ročníkov:
2016, 2015, 2014, 2013

šach

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity