Súťaže

Trendence Graduate Barometer 2015

Miroslava Škutová

Milá študentka, milý študent, obnovujeme našu pozvánku na účasť na najväčšej európskej štúdii v oblasti vzdelania a kariéry trendence Graduate […]

Kia Innovation Award 2014

Miroslava Škutová

KiaMotors Slovakia vyhlasuje prvý ročník súťaže pre univerzity a vysoké školy na Slovensku. Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl, […]

TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR 13. máj 2014 (utorok)

Miroslava Škutová

PROPOZÍCIE ZÁKLADNÉ ÚDAJE Hlavný organizátor: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra požiarneho inžinierstva a Dobrovoľný hasičský zbor Žilina […]

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity