Študentské organizácie

Študentská kvapka krvi – VD

Miroslava Škutová

V pondelok 28. apríla 2014 sa na internátoch Veľký diel v priestoroch ŠIC (Študentské informačné centrum) a redakcii časopisu ŽUŽO konala Študentská […]

Rádio X – Sťahujeme sa!

admin

Podujatie ktoré bude prebiehať 15.10. v budove rektorátu, na prízemí. Cieľom je spropagovať Rádio X pred študentmi, pedagógmi a verejnosťou. […]

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity