Internáty

Čo je nové na Hlinách?

Nika Ďuricová

Hliny sú plné robotníkov. Každý obyvateľ UZ Hliny si mohol všimnúť, že sa budí pri nie práve príjemných zvukoch. Vieme, […]

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity