O nás

Kto sme?

Sme študentská organizácia Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá zabezpečuje vydávanie študentského časopisu.  ŽUŽO je Žilinsko Univerzitný Žurnalistický Občasník, ktorý je voľne dostupný študentom aj zamestnancom Žilinskej univerzity už 21 rokov. Redaktori svojimi článkami zachytávajú aktivity študentov i zamestnancov na Žilinskej univerzite, mimoškolské aktivity i aktivity zo svojho voľného času. Časopis dokumentuje spoločenské a kultúrne podujatia, ponúka priestor pre rozvoj redaktorov, grafikov a fotografov, pôsobí ako mediálny partner pri rôznych študentských akciách a taktiež vytvára aj rôzne súťaže pre svojich čitateľov.

Prezentujeme sa v písomnej forme formátu A5 s nákladom 1500 kusov 4-5 krát počas akademického roka. Najaktuálnejšie informácie z nášho prostredia sú distribuované aj prostredníctvom nášho webu a sociálnej siete facebook.

Časopis ŽUŽO sa už niekoľko rokov zúčastňuje celoslovenskej súťaže Štúrovo pero, kde sa zaraďuje medzi popredné univerzitné časopisy. Ako jediný študentský časopis bol prijatý v kancelárii Prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

 

Ocenenia:

II. miesto v súťaži ŠTÚROVO PERO 2005
III. miesto v súťaži ŠTÚROVO PERO 2006
III. miesto v súťaži ŠTÚROVO PERO 2008
III. miesto v súťaži ŠTÚROVO PERO 2009
III. miesto v súťaži ŠTÚROVO PERO 2011
Cena Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra – ŠTÚROVO PERO 2012

 

Organizačná štruktúra:

Organizačnú štruktúru celého časopisu zabezpečuje Redakčná rada. Členovia sú zaradení do pozícií:

šéfredaktor,
zástupca šéfredaktora,
editor,
redaktori,
korektori,
grafici,
fotografi,
admini.

Príprava výtlačku je pravidelne konzultovaná raz do týždňa na redakčnej rade v pridelenej redakčnej miestnosti. Práca v študentskej organizácii je dobrovoľná, bez nároku na finančnú, alebo materiálnu odmenu.

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity